Reminder deadlines 31 maart

Denkt u nog aan de deadlines die eind maart aflopen? Heeft u vóór 30 september 2014 een intentieverklaring tot geruisloze inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 geregistreerd? U moet de BV dan uiterlijk op dinsdag 31 maart 2015 hebben opgericht en de onderneming hebben ingebracht. Wilt u met geruis de BV in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015? In dat geval moet de voorovereenkomst uiterlijk 31 maart 2015 zijn opgemaakt en aangetekend zijn verzonden naar de Belastingdienst, Postbus 13, 6400 AA in Heerlen. Een fiscale eenheid voor de Vpb met ingangsdatum 1 januari 2015 moet eveneens uiterlijk op 31 maart 2015 zijn aangevraagd.

Tijd begint te dringen voor woningrenovatie tegen 6%-tarief

Tot 1 juli 2015 geldt het 6%-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Bent u van plan uwwoning te verbouwen? Attentie; u mag van dit lage tarief alleen gebruik maken als de verbouwing op 1 juli 2015 is afgerond. Grote verbouwingen moeten dus tijdig worden gestart. Ook kunt u overwegen om met deelopdrachten te werken. Het tijdelijk verlaagde btw-tarief geldt ook voor de aanleg en het onderhoud van de tuinen bij woningen ouder dan twee jaar. Oók als deze werkzaamheden niet door een hovenier worden uitgevoerd.

 

Belastingdienst: Belangrijke informatie voor diegenen die online aangifte hebben gedaan voor 10 maart 2015

Op de website van de Belastingdienst is het volgende bericht geplaatst:
Hebt u online aangifte gedaan voor 10 maart 2015? Daarna zijn er aanpassingen gedaan aan de online aangifte. Die kunnen in sommige gevallen invloed hebben op de uitkomst van uw aangifte.
Wij hebben de online aangifte zorgvuldig samengesteld. Toch is na het live gaan nog een aantal aanpassingen gedaan.
Hebt u online aangifte gedaan voor 10 maart 2015? Bij Belangrijk nieuws over de online aangifte (http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/aangifte_inkomstenbelasting/aangifte_doen_over_2014/aangifte_doen_op_mijnbelastingdienst/belangrijk_nieuws_over_online_aangifte_op_mijn_belastingdienst) leest u:
welke aanpassingen wij hebben gedaan
of deze aanpassingen gevolgen hebben voor uw aangifte
of u iets moet doen.

Belastingdienst: voorkom belastingrente: corrigeer btw-aangiften over 2014 vóór 1 april 2015

Op de website van de Belastingdienst is het volgende bericht geplaatst:
Als u uw jaarrekening over 2014 opmaakt, kunt u tot de ontdekking komen dat u over 2014 te veel of te weinig btw hebt betaald. Dit moet u aan ons melden. Doe dit vóór 1 april 2015 en voorkom belastingrente over te weinig betaalde btw.
Geef uw correctie van de btw-aangiften over 2014 door met het formulier Suppletie omzetbelasting. Een correctie op een intracommunautaire verwerving geeft u ook door met dit formulier.Kleine correcties
Kleine correcties tot € 1000 (betalen of terugkrijgen) mag u ook verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte. Als u dat doet, krijgt u geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag van deze correctie. U betaalt dan ook geen belastingrente over dit bedrag.Intracommunautaire levering
Een correctie van een intracommunautaire levering van goederen of diensten geeft u niet op in uw suppletie. Stuur een brief met de gegevens van de correctie naar:
Belastingdienst/Central Liaison Office
Antwoordnummer 469
7600 VB AlmeloOpgaaf intracommunautaire prestaties
Wilt u uw opgaaf intracommunautaire prestaties corrigeren? Of moet u deze nog indienen? Doe dit dan in het beveiligde gedeelte van onze internetsite.

Aftrekposten 2014

Er zijn uitgaven die u onder bepaalde voorwaarden mag aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Persoonsgebonden aftrek is het totaal van:

Behalve persoonsgebonden aftrekposten zijn er ook nog andere aftrekposten. Deze kosten moet u in aftrek brengen bij het inkomen waarvoor u de kosten maakt. U kunt niet alle kosten in aftrek brengen. Soms zijn bepaalde kosten niet aftrekbaar, soms is de aftrek beperkt.  (Belastingdienst.nl)

Contante betaling minimumloon vanaf juli 2015 niet meer toegestaan

Werkgevers moeten het netto minimumloon volledig op de bankrekening van hun werknemers betalen. Zij mogen geen bedragen meer inhouden op het minimumloon of een deel daarvan uitbetalen als onkostenvergoeding. Dit is onder meer opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die is bedoeld om zogenoemde schijnconstructies te bestrijden die zijn opgezet om regels en cao-afspraken te omzeilen. De WAS is onlangs door de Tweede Kamer aangenomen en treedt per 1 juli 2015 in werking.

 

Voorkom boete door tijdige melding S&O-uren en kosten en uitgaven

Heeft u  2014 gebruik gemaakt van de WBSO? Zorg er dan voor dat u uiterlijk 31 maart 2015 de werkelijk gemaakte S&O-uren doorgeeft aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

 
 
Dat geldt ook als u in 2014 een RDA-beschikking had op forfaitbasis. Had u een RDA-beschikking op basis van de kosten en uitgaven, dan moet u naast de S&O-uren ook de feitelijk gemaakte kosten en uitgaven doorgeven. Meldt u de gemaakte S&O-uren en de kosten en uitgaven niet tijdig, dan volgt een boete. Doet u ook na een herinnering geen melding? Dan krijgt u de boete en wordt de S&O-verklaring en/of de RDA-beschikking tot nul gecorrigeerd.

Denk aan de deadline van 31 maart

Eind maart lopen er weer enkele deadlines af. Heeft u vóór 30 september 2014 een intentieverklaring tot geruisloze inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 geregistreerd? U moet de BV dan uiterlijk op dinsdag 31 maart 2015 hebben opgericht en de onderneming hebben ingebracht.

Wilt u met geruis de BV in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015? In dat geval moet de voorovereenkomst uiterlijk 31 maart 2015 zijn opgemaakt en aangetekend zijn verzonden naar de Belastingdienst, Postbus 13, 6400 AA in Heerlen.

Een fiscale eenheid voor de Vpb met ingangsdatum 1 januari 2015 moet eveneens uiterlijk op 31 maart 2015 zijn aangevraagd.

 

 

 

Belastingaangifte 2015 ten opzichte van 2014?

Het belangrijkste verschil tussen 2014 en 2015 zal zijn dat de belastingaangifte volledig digitaal gedaan moet worden. Het is niet langer nodig om een aangifteprogramma te downloaden en het invullen van de aangifte is eenvoudig en hoeft niet langer dan een kwartier in beslag te nemen. Het is een kwestie van inloggen met de DigiD en de vooraf ingevulde aangifte staat al klaar. Het dan is dan nog even controleren en waar nodig aanvullen.

Wanneer moet de aangifte ingediend zijn?

De particulier moet uiterlijk 1 mei 2015 de belastingaangifte te hebben ingestuurd. De belastingaanslag kunt u uiterlijk 1 juli 2015 verwachten van de Belastingdienst.