Belastingdienst stuurt brief over uitbreiden DigiD-machtiging

Belastingplichtigen die iemand via DigiD Machtigen hebben gemachtigd voor hun aangifte inkomstenbelasting 2014 en 2015, ontvangen deze week een brief van de Belastingdienst. Met deze brief worden zij geïnformeerd dat deze machtiging wordt uitgebreid.

Vanaf 1 februari heeft de gemachtigde ook toegang tot het lezen van berichten over de aangifte IB vanuit zijn eigen Berichtenbox in MijnOverheid. Het lezen van berichten over toeslagen was al mogelijk met een aparte machtiging.

De machtiging is bedoeld voor mensen die iemand uit hun sociale netwerk (bijvoorbeeld een familielid of vriend) willen machtigen voor hun belasting- en toeslagenzaken. Ook mensen die moeite hebben met digitalisering en hulp zoeken, kunnen hiervan gebruik maken. 

Meer informatie
Meer informatie leest u in de brief

Bron belastingdienst

De voorlopige aanslag 2016 is vandaag al voor iedereen online beschikbaar in de Berichtenbox.

De Belastingdienst stuurt jaarlijks in januari de voorlopige aanslag naar iedereen die maandelijks inkomstenbelasting en sociale premies betaalt.

De voorlopige aanslag wordt ook uiterlijk 31 januari per post verstuurd.

Alvast uw voorlopige aanslag bekijken?
Log in op MijnOverheid en bekijk direct uw voorlopige aanslag 2016.

Hebt u nog geen Berichtenbox?
Voor iedere inwoner van Nederland van 14 jaar of ouder met een burgerservicenummer staat een Berichtenbox klaar. Berichtenbox activeren? Lees hier hoe dat in 4 simpele stappen kan.

Zie ook:
belastingdienst.nl/voorlopige_aanslag

Bron: belastingdienst.nl

Uitbetaling voorschot toeslagen januari op 20 januari

Heeft u van Belastingdienst/Toeslagen een bericht ontvingen met dagtekening 31 december 2015 over de berekening van het voorschot toeslagen 2016? Dan kunt u het bedrag van januari wordt betaald op 20 januari 2016 tegelijk met het voorschot van februari.
 
Bron: Belastingdienst.nl

Belastingdienst stuurt brieven met premiepercentages naar werkgevers

De Belastingdienst stuurt werkgevers deze week een brief met daarin nieuwe percentages voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016 (Whk).

Wat is de inhoud van de brief?
De brief bevat informatie over de Whk-percentages die voor u van belang zijn bij het berekenen van de premies werknemersverzekeringen. Elk jaar worden deze percentages per sector en per werkgever namelijk opnieuw vastgesteld.

Als er andere zaken voor u zijn veranderd, bijvoorbeeld als u eigenrisicodrager bent geworden of als de loonsom is gewijzigd, leest u in de brief de gevolgen hiervan. De nieuw vastgestelde percentages heeft u nodig voor de loonadministratie in het nieuwe jaar en de aangifte loonheffingen.

Waarom de aandacht voor deze brief?
In de beschikking staat duidelijk dat de ontvanger de brief moet geven aan degene die de loonadministratie doet. Dit wordt wel eens vergeten. Het gevolg is dat veel loonadministrateurs elk jaar rond deze tijd bellen naar de BelastingTelefoon met vragen over de percentages. Dat wil de Belastingdienst voorkomen door extra aandacht te geven via deze berichtgeving.

Waarom zijn deze gegevens zo belangrijk?
Het berekenen van de premies voor de werknemersverzekeringen is niet eenvoudig. Daardoor is de kans op fouten aanwezig. Het maatschappelijk belang van de juiste gegevens is groot, want op deze aangiftegegevens worden uitkeringen, pensioenen en toeslagen gebaseerd. Onjuiste gegevens kunnen vervelende gevolgen hebben voor (ex-)werknemers, in verband met de hoogte van hun aanspraken.

Bron belastingdienst

Kassagegevens moeten digitaal worden bewaard

Digitale detailgegevens uit een kassa moeten bewaard blijven, zodat de Belastingdienst een efficiënte controle kan uitvoeren. Dit zegt de Hoge Raad in een recente uitspraak. Wat betekent de uitspraak en wat zijn de gevolgen?

De conclusie van de uitspraak is dat de ondernemer de digitale detailgegevens uit een kassa in beginsel moeten kunnen aanleveren. De ondernemer is verantwoordelijk dat hij deze gegevens goed bewaart, ook als de kassa onvoldoende geheugencapaciteit heeft.

Wat staat hierover in de wet?
De kern van de administratieplicht van een ondernemer is geregeld in artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). De wet zegt dat de ondernemer een administratie moet voeren die past bij de aard en de omvang van de onderneming. Ook is de ondernemer verantwoordelijk om gegevens te bewaren en bij controle aan te leveren aan de Belastingdienst. Zodat de Belastingdienst binnen redelijke tijd een controle kan uitvoeren.

Wat houdt de uitspraak van de Hoge Raad in?
Door technologische ontwikkelingen - kassabediening vanaf mobiele telefoons, opslag in de cloud - verandert de invulling van de eisen aan een administratie. Bij sommige kassa’s worden de detailgegevens elke week overschreven om geheugen te besparen. De Hoge Raad bevestigt in zijn uitspraak dat de detailgegevens nodig zijn voor een efficiënte controle door de Belastingdienst. Het argument van de ondernemer dat de kassa onvoldoende capaciteit heeft om deze gegevens gedurende de bewaartermijn te bewaren wordt door de rechter niet als excuus geaccepteerd.

Wat zijn de gevolgen van de uitspraak?
Als er bij controle een verschil van mening is over de omzet en u kunt de detailgegevens van de kassa niet digitaal aanleveren, dan kan dat ertoe leiden dat uw klant niet voldoet aan de administratie- en bewaarplicht. Het gevolg kan zijn dat de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard.

Het is dus van belang dat u een kassa of kassasysteem gebruikt waarmee u aan de administratieve verplichtingen kan voldoen. Deze kassa ondersteunt het bedrijfsproces en bewaart de geregistreerde gegevens, digitaal, in detail.

Wat is een aan te bevelen kassa?
Er zijn verschillende soorten kassa’s waarmee u aan de fiscale eisen kan voldoen. Hebt u zelf niet de kennis om dit te beoordelen? Softwareontwikkelaars, leveranciers en accountants hebben samen met de Belastingdienst een norm ontwikkeld voor kassa’s: het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem. Een keurmerkkassa geeft een volledig, duidelijk en inzichtelijk rapport van de geregistreerde omzet. 

Meer informatie?
U vindt meer informatie in:
- de uitspraak van de Hoge Raad van 25 juni 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1740)
- de brochure ‘Het kassasysteem in uw bedrijf’.

Bron Belastingdienst

R&D-uitgaven? Vraag WBSO aan

Maakt u veel kosten maken voor Research & Development? U kunt gebruik maken van de fiscale regeling WBSO. WBSO-aanvragen voor volgend jaar kunnen nu al online worden ingediend.

 Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw R&D-project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur.

U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via de aangifte: bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek.

Lees dit bericht op rvo.nl.

Corrigeer uw btw-aangifte digitaal

Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Dan moet u uw btw-aangifte aanvullen of wijzigen. Geef correcties digitaal aan ons door met het formulier 'Suppletie omzetbelasting'.

Voordeel van het digitale suppletieformulier is dat de verwerking ervan minder foutgevoelig is dan de verwerking van het papieren formulier. Gebruik het digitale suppletieformulier op het beveiligde gedeelte van de internetsite (onder 'Overige formulieren). Of maak gebruik van eigen aangiftesoftware. Op termijn kunt u uw btw-aangifte alleen nog digitaal corrigeren.

Bron belastingdienst

De Belastingdienst waarschuwt u opnieuw voor valse e-mails

De nieuwe valse e-mail heeft als afzender: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De valse e-mails zijn nu ondertekend door Belastingdienst, afdeling betalingsachterstand. Het bedrag dat nu genoemd wordt is € 103,52 en u wordt gevraagd het bedrag over te maken door te klikken via de button “veilig betalen”.

In de valse e-mail wordt aangegeven dat er geconstateerd is dat er een betalingsachterstand is ontstaan van uw belastingaangifte. Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen!

Op 9 oktober en 17 september 2015 werden ook al valse e-mails verstuurd. De e-mails die nu worden verstuurd wijken af van de eerdere e-mails.

Zie ook eerdere berichten op het Forum:
- Valse e-mail in omloop (17 september)
- Opnieuw valse e-mails in omloop (9 oktober)

Bron: belastingdienst.nl 

Controle op naleving arbeidsvoorwaarden EU-werknemer

Nederland krijgt vanaf juni volgend jaar meer mogelijkheden om de Europese detacheringsrichtlijn te handhaven. Door invoering van een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben.
 
Zo moet bijvoorbeeld een eigenaar van een Belgisch bedrijf dat in Nederland een brug wil bouwen, melden welke medewerkers aan de brug werken en hoe lang ze komen werken.
 
Verder gaan de inspectiediensten uit de lidstaten meer gegevens uitwisselen en ook wordt het gemakkelijker boetes over de grens te innen.
De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 
Lees het volledige bericht op de site van Rijksoverheid

Eerste goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten staan op belastingdienst.nl

De Belastingdienst heeft de eerste voorbeeldovereenkomsten beoordeeld en op belastingdienst.nl gezet. De voorbeelden kunt u gebruiken als u afspraken gaat maken met een opdrachtgever of opdrachtnemer.

Vanaf 1 januari 2016 leggen de opdrachtgever en -nemer hun afspraken vast over inhouden en betalen van loonheffingen. Deze overeenkomst vervangt de VAR en is niet verplicht. De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomsten en publiceert voorbeeldovereenkomsten op belastingdienst.nl.
 
De twee voorbeeldovereenkomsten gaan over een gastdocent masterclass en een coördinerend stralingsdeskundige.

U vindt de voorbeeldovereenkomsten hier.

Meer informatie
Zie ook eerder verschenen berichten over de voorbeeldovereenkomst:
- Alternatief VAR goedgekeurd, overeenkomsten voorleggen nu al mogelijk (6 juli 2015)
- Aangepast alternatief voor VAR-verklaring (22 april 2015)