De belastingdiensten van Nederland en Duitsland gaan actief en spontaan informatie uitwisselen met elkaar.

Beide landen willen volledig transparant zijn als het gaat om afspraken die gemaakt zijn tussen belastingdiensten en bedrijven die gevolgen hebben voor het andere land.

De afspraken gaan over geïntensiveerde spontane inlichtingenuitwisseling. Er hoeft door beide landen dus niet eerst een inlichtingenverzoek te worden ingediend.

De afspraken over dit initiatief zijn op 14 juli vastgelegd en door beide Ministers van Financiën in Brussel ondertekend.

Bron: rijksoverheid.nl  

Belastingdienst stopt met sms-alert btw

Ondernemers kunnen binnenkort geen gebruik meer maken van de sms-alert voor de btw-aangifte van de Belastingdienst. Voortaan kunnen ze alleen nog gebruikmaken van de app 'Btw-alert' die hen aan het doen van de btw-aangifte herinnert.

Download:

Download:
Belastingdienst stopt met sms-alert btw .

Belastingdienst: ‘Vanaf begin augustus herinneren wij u niet meer per sms aan uw btw-aangifte. Wij stoppen met deze service. In plaats daarvan kunt u de Btw-alert gebruiken, een app voor smartphones en tablets. De app 'Btw-alert' herinnert u aan de btw-aangifte op het moment dat het u uitkomt, en heeft daarnaast een aantal extra functionaliteiten.’
 
Accountancyweek 

Reisbagage

Reist u Nederland binnen en neemt u bagage (goederen) mee? Daarvoor gelden regels. Reist u vanuit Nederland naar het buitenland of doet u op doorreis Nederland aan? Ook dan gelden er regels voor uw bagage (goederen).

Ik reis vanuit een ander EU-land naar Nederland

Binnen de Europese Unie (EU) bestaat vrij verkeer van goederen en diensten. U komt geen Douane tegen en hoeft geen aangifte te doen. Maar er zijn uitzonderingen voor accijnsgoederen, auto's en motoren, dieren en een aantal andere bijzondere producten.

Lees verder over...

Ik reis vanuit een niet-EU-land naar Nederland of de EU

Reist u Nederland in vanuit een niet-EU-land? Dan mag u een beperkte hoeveelheid goederen meenemen zonder belastingen bij invoer te betalen. Neemt u meer goederen mee? Dan moet u aangifte doen bij de Douane (rode doorgang). Er zijn enkele goederen die u alleen mag meenemen als u daarvoor een vergunning hebt. En er zijn enkele goederen die u helemaal niet mee mag nemen naar Nederland.

Lees verder over...

App voor uw smartphone en tablet

Op reis? Bekijk op uw smartphone onze app Douane reizen en zie wat u uit het buitenland mee mag nemen naar Nederland.

Lees verder over...

Ik reis Nederland uit en neem goederen mee

U reist Nederland uit. Dan hebt u te maken met regels voor bepaalde goederen.

Lees verder over...

Groene en rode doorgang bij de Douane

Op luchthavens en zeehavens zijn 2 doorgangen bij de Douane. Een rode doorgang als u iets aan te geven hebt en een groene doorgang als u niets aan te geven hebt.

Lees verder over...

Verplicht meewerken aan douanecontrole

Reist u Nederland in of uit? Dan kan de Douane zowel bij de 'rode doorgang' als bij de 'groene doorgang' uw bagage controleren.

Lees verder over...

Transferpassagiers

Komt u met een vliegtuig aan in de Europese Unie (EU), en vliegt u direct verder met een ander vliegtuig naar een andere lidstaat van de EU? Dan doet u alleen voor uw handbagage aangifte in het eerste EU-land waar u binnenkomt.

 

Bron Belastingdienst Douane

 

Ministerie van Sociale zaken: Sociale Verzekeringen en Bijstandsuitkeringen per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 zijn de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2015.
Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van €1.501,80 naar €1.507,80 bruto per maand.
Zie het bijgevoegde pdf-bestand voor een uitgebreid overzicht.

WOZ-waarden woningen mogelijk per 1 oktober 2016 openbaar

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) en minister Plasterk (BZK) hebben bestuurlijk overleg gevoerd met een aantal bij de uitvoering van de Wet WOZ betrokken partijen, t.w. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, de Waarderingskamer en de Belastingdienst.
In dit overleg is onder andere besloten om voorlopig te koersen op 1 oktober 2016 als datum voor de openbaarmaking van de WOZ-waarden van woningen. Een definitief besluit wordt echter pas na de zomer van 2015 genomen.

Ministerie van Sociale zaken:

Inkomensverrekening in de WW
Per 1 juli 2015 is de inkomensverrekening in de WW ingegaan. Dat betekent dat een WW-gerchtigde van elke verdiende bruto euro altijd 30% zelf mag houden. Hierdoor loont het altijd om vanuit de WW aan het werk te gaan.
De inkomensverrekening geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering hebben.

Hoogste rechter beslist over hoogte rendement op spaargeld

Als u klant een aanslag inkomstenbelasting heeft ontvangen en het niet eens is met de belasting op het spaargeld, hoeft u geen bezwaar te maken. Via een speciale procedure is deze vraag bij de rechter weggelegd.

Als de hoogste rechter vindt dat een verondersteld rendement van 4% over spaargeld inderdaad te hoog is, dan worden de alle aanslagen aangepast met een dagtekening van 14 mei 2015 of later automatisch aan. Dat wordt ook gedaan als u geen bezwaar hebt gemaakt.

Lees meer op belastingdienst.nl

Alleen nog uitbetalingen als het rekeningnummer op naam staat

Krijgt u van de Belastingdienst een verzoek een rekeningnummer door te geven? Als u een toeslag ontvangt of een teruggaaf inkomstenbelasting of bijdrage Zvw, betaalt de Belastingdienst alleen uit als het rekeningnummer op uw naam staat.

Als u nog geen rekeningnummer heeft doorgegeven, dan moet dat snel gebeuren. Per 1 juli stopt de Belastingdienst met uitbetalen als niet is vast te stellen of het nummer op naam van u staat.

Hoe u snel een rekeningnummer wijzigt staat op belastingdienst.nl.