Werkonderbreking bij de Douane op dinsdagmiddag 26 mei 2015

Op dinsdagmiddag 26 mei tussen 12.00 en 15.00 uur wordt bij Douane Nederland actie gevoerd voor een nieuwe cao voor Rijksambtenaren. Door deze werkonderbreking zal mogelijk vertraging optreden in de afhandeling van douaneformaliteiten binnen de logistieke keten.

 

Naambeeld Belastingdienst/Douane

Nog zes weken 6% btw op arbeidskosten bij renovatie woningen

Tot 1 juli 2015 geldt het 6%-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen die ouder zijn dan twee jaar.Bent u van van plan uw woning te verbouwen?

 

U kunt alleen van dit lage tarief alleen gebruik kan maken als de verbouwing op 1 juli 2015 is afgerond. Grote verbouwingen moeten dus tijdig zijn gestart. Ook kunt u overwegen om met deelopdrachten te werken. Het tijdelijk verlaagde btw-tarief geldt ook voor de aanleg en het onderhoud van de tuinen bij woningen ouder dan twee jaar. Oók als deze werkzaamheden niet door een hovenier worden uitgevoerd.

Digitaal formulier voor ondernemers om een rekeningnummer door te geven

Op de website van de Belastingdienst is het volgende bericht gepubliceerd:
'Bent u ondernemer? Geef een rekeningnummer voor teruggaven door met een digitaal formulier op het beveiligde gedeelte van de internetsite.
U gebruikt het formulier 'Wijzigen rekeningnummer ondernemer' om een rekeningnummer door te geven voor teruggaven:
btw
loonheffingen
motorrijtuigenbelastingen
overige belastingen (vennootschapsbelasting, eurovignet, verontreinigingsheffing rijkswateren)Waarvoor gebruikt u dit formulier niet?
Geeft u een rekeningnummer door voor een:
teruggaaf Inkomstenbelasting
toeslag
teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringwet (Zvw)
Gebruik daarvoor Mijn Belastingdienst of Mijn toeslagen.Waar vindt u het formulier Wijzigen rekeningnummer?
Het formulier 'Wijzigen rekeningnummer ondernemers' staat onder 'Overige formulieren' op het beveiligde deel van onze internetsite. U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.'

Ministerie van Sociale zaken: Wet verbetering Poortwachter nu geanimeerd

Op het Arboportaal van het miniterie van SZW is een nieuwe videoanimatie beschikbaar over de Wet Verbetering Poortwachter, een onderwerp waar veel werkgevers en werknemers mee te maken hebben.
Het is voor het eerst dat het Arboportaal een wet op deze manier visualiseert. Uit eerder gebruikersonderzoek is gebleken dat veel bezoekers van het portaal de behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg van ingewikkelde onderwerpen zoals wetgeving. Deze nieuwe animatie draagt ertoe bij dat de wet begrijpelijk wordt gemaakt.
Met de video wil het Arboportaal werknemers en werkgevers bewust maken van de betekenis van de wet want ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. In 1.45 minuten worden de stappen die genomen kunnen worden om een werknemer weer aan het werk te krijgen visueel aantrekkelijk gepresenteerd. U kunt de video downloaden voor eigen gebruik en of delen via sociale media.
Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?
De Wet Verbetering Poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
Kijk op: http://www.arboportaal.nl/documenten/videos/2015/03/23/animatie-wet-verbetering-poortwachter

 

Belastingdienst: Bellen met de BelastingTelefoon? Controleer nu alvast uw gebruikersnaam

Op de website van de Belastingdienst is het volgende bericht geplaatst:
'Vanaf 1 juni kan de BelastingTelefoon u vragen naar de gebruikersnaam waarmee u kunt inloggen op het beveiligde gedeelte van onze internetsite. Controleer daarom of uw gebruikersnaam nog werkt.
De Belastingdienst werkt continu aan het veilig uitwisselen van persoonlijke gegevens. Daarom vraagt de BelastingTelefoon u vanaf 1 juni om de gebruikersnaam te noemen waarmee u kunt inloggen op het beveiligde gedeelte van onze internetsite. U hebt dus een werkende gebruikersnaam nodig, als u met ons wilt bellen over uw persoons- en bedrijfsgebonden gegevens.
Controleer of uw gebruikersnaam werkt
Log in om te controleren of uw gebruikersnaam nog werkt. Lees Problemen met inloggen? als u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord niet meer weet of andere problemen met inloggen hebt.'

Motorrijtuigenbelasting: onterecht meerdere rekeningen en teruggaven verstuurd

Op de website van de belastingdienst is vermeld;

 

Een aantal mensen ontvangt vanaf 11 mei onterecht meerdere rekeningen of teruggaven voor de motorrijtuigenbelasting. Het gaat om mensen die onlangs een mutatie hebben doorgegeven voor het kentekenregister. Deze mutatie heeft gevolgen voor de motorrijtuigenbelasting.

Wij sturen deze mensen een brief waarin we uitleggen wat zij moeten doen.

Nieuwe regels door Wet werk en zekerheid op uwv.nl

De nieuwe regels van de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) staan op uwv.nl. Door de Wwz komen er veranderingen in het ontslagrecht, het arbeidsrecht en de WW.
Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor werk, ontslag en WW:
Mensen met een tijdelijk contract krijgen eerder zekerheid. 
De ontslagprocedures worden duidelijker, eenvoudiger en sneller. 
Vanaf 1 juli 2015 verandert de Werkloosheidswet (WW). 
Vanaf 1 januari 2016 wordt de WW-uitkering in stappen ingekort.Nieuwe regels in fases ingevoerd
De invoering van de Wwz gebeurt in 3 fases:
Vanaf 1 januari 2015 zijn de eerste regels ingegaan. De mogelijkheid om een proeftijd op te nemen in tijdelijke contracten is beperkt. En werkgevers kunnen nu minder lang gebruikmaken van oproepcontracten.
Vanaf 1 juli 2015 veranderen ook enkele regels van de WW. De nieuwe WW-regels gelden voor mensen die vanaf 1 juli 2015 een nieuwe WW-uitkering ontvangen. 
Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW ingekort. De maximale duur voor een WW-uitkering gaat dan in stappen terug van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden. Met het inkorten van de WW-periode wil het kabinet voorkomen dat mensen langdurig werkloos blijven.Alle informatie vindt u op:
http://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/wet-werk-en-zekerheid/index.aspx

Extra tijd voor belastingaangifte

Ondernemers en particulieren die op 30 april 2015 nog hun belastingaangiften moesten indienen, krijgen de tijd tot en met 5 mei 2015. De verwerking van de ingestuurde belastingaangiften verloopt voorspoedig. Hierdoor is er ruimte ontstaan om mensen een paar dagen extra de tijd te geven.
De coulance tot en met 5 mei zal naar verwachting bijdragen aan een verdere spreiding van de aangiften. De aangiften inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonheffingen die tot en met 5 mei binnenkomen, worden behandeld alsof ze ingediend zijn op 30 april.
“Ik ben tevreden dat de soepele verwerking van aangiften de Belastingdienst meer armslag oplevert,’’ zegt de directeur-generaal Belastingdienst Peter Veld. “Door de coulance kunnen mensen de komende dagen op een rustig moment hun aangifte doen.’’

 

Structureel niet doen van belastingaangifte beboet

In een besloten zitting heeft de officier van justitie boetes opgelegd aan 8 belastingplichtigen. Deze mensen hebben bij herhaling verzuimd aangifte te doen, ondanks eerder daarvoor te zijn beboet. Het niet doen van aangifte is strafbaar. Ze kregen een boete van € 750 opgelegd, naast een taakstraf van 40 uur.

 

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2015.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2015:
€ 1.507,80 per maand (nu: € 1501,80);
€ 347,95 per week (nu: € 346,55);
€ 69,59 per dag (nu: € 69,31).

Leeftijd Staffeling
Per maand
Per week
Per dag
22 jaar 85%
€ 1.281,65
€ 295,75
€ 59,15
21 jaar 72,5%
€ 1.093,15
€ 252,25
€ 50,45
20 jaar 61,5%
€ 927,30
€ 214,00
€ 42,80
19 jaar 52,5%
€ 791,60
€ 182,65
€ 36,53
18 jaar 45,5%
€ 686,05
€ 158,30
€ 31,66
17 jaar 39,5%
€ 595,60
€ 137,45
€ 27,49
16 jaar 34,5%
€ 520,20
€ 120,05
€ 24,01
15 jaar 30%
€ 452,35
€ 104,40
€ 20,88