VAR 2014 blijft voorlopig geldig in 2015

U hoeft geen nieuwe VAR aan te vragen voor 2015 als uw werkzaamheden, voorwaarden en omstandigheden niet zijn gewijzigd ten opzichte van 2014. Maar hoe lang blijft de VAR 2014 in 2015 nog geldig nu de invoering van de BGL op losse schroeven staat? Staatssecretaris Wiebes heeft in antwoord op vragen van de vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer aangegeven dat de VAR 2014 voorlopig geldig blijft en dat de Tweede Kamer hierover nader wordt geïnformeerd in het voorjaar.

 

Benut fiscaal voordeel levensloopregeling

In 2013 konden deelnemers aan de levensloopregeling het levenslooptegoed volledig opnemen,
waarbij over slechts 80% van het levenslooptegoed op 31december 2011 (inclusief rendement) loon-heffingen werdeningehouden.
Deelnemers die in 2013 niet van deze regeling gebruikhebben gemaakt, krijgen in 2015 opnieuw de gelegenheidom hiervan gebruik te maken. Bij volledige opname van het levenslooptegoeg hoeft u over slechts 80% vanhet levenslooptegoed op 31 december 2013 (inclusiefrendement) loonheffingen in te houden.
 

Let op bij BTW-tarief verbouwingen!

logo smkraadHet verbouwen en herstellen van woningen ouder dan twee jaarvalt tijdelijk onder het 6%-tarief.
 
Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die worden afgerond
in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden verstaat de Belastingdienst: het vernieuwen,vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.
 
Deze tijdelijke maatregel geldt ook voor:

• Het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers als zij ook de renovatie van de woning begeleiden.
• De arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen die behoren bij woningen die ouder zijn dan 2 jaar.
• De arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie gemaakte goederen als de in het eigen bedrijf gemaakte goederen. Neem contact met ons op: www.smkraad.nl

 

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Iedereen die een te betalen aanslag inkomstenbelasting of
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over
2014 ontvangt, krijgt eenmalig automatisch vier maanden
extra de tijd om te betalen. Hierover ontvangt u later in 2015
nog bericht van de Belastingdienst. Dit geldt voor aanslagen
die worden opgelegd vanaf 1 mei 2015 tot en met 30 juni
2016. Die extra ruimte om te betalen komt bovenop de
standaard betalingstermijn van zes weken. U hebt dus ruim
vijf maanden de tijd om te betalen.
 

In 2015 subsidie op zeer milieuvriendelijke auto

Op 30 december jl. is bekend gemaakt dat de zeer voordelige MIA regeling ook in 2015 blijft gelden voor auto’s met een CO2 uitstoot van maximaal 50 gram/km. Op een paar uitzonderingen, is de regeling gelijk aan die van 2014.

Komt uw auto in aanmerking voor deze ‘subsidie’ van maximaal 36%? Zie www.rvo.nl

Of neem contact op met SMK Raad, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Dien schenkingsaangifte tijdig in

Heeft u in 2014 een schenking ontvangen? Dan kan het zijn dat u daarvan uiterlijk vóór 1 maart 2015 aangifte moet doen. Dat moet in ieder geval als een kind van zijn ouders een schenking heeft ontvangen van meer dan € 5.229

Maar ook als u daarbij gebruik heeft gemaakt van de eenmalige vrijstelling (tot € 25.096) of de extra verhoogde eenmalige vrijstelling (tot € 52.281). Óf van de tijdelijk verhoogde vrijgestelde schenking van maximaal € 100.000. U kan alleen gebruikmaken van deze schenkingsvrijstellingen als u daar om verzoekt bij de schenkingsaangifte.

Premiekortingen in 2016 ook voor kleine werkgevers aantrekkelijk

Voor kleine werkgevers wordt het aantrekkelijker om werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Nu kunnen zij de premiekorting vaak niet volledig verzilveren, omdat de te betalen premies minder zijn dan de te ontvangen premiekorting. De premiekorting wordt op dit moment nog verrekend via de loonaangifte, maar vanaf 2016 betaalt de Belastingdienst de korting na afloop van het jaar. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel hiervoor van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Wiebes beantwoordt vragen over de nieuwe regels voor btw op elektronische diensten


Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft 17 vragen over de nieuwe regels voor btw op elektronische diensten beantwoord.
Deze zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Bashir (SP).
In 2008 is op EU-niveau tussen de lidstaten een akkoord gesloten dat mede een wijziging van het systeem van grensoverschrijdende diensten binnen de EU met zich bracht. In dat kader is tevens besloten om per 2015 de plaats van dienstregels voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten aan particulieren over de grens binnen de EU te wijzigen.
Tot 1 januari 2015 gold dat de plaats van dienstverlening aan consumenten daar is gelegen waar de leverancier van die dienst is gevestigd.
Het gevolg is dat veel aanbieders van zulke diensten in Luxemburg waren gevestigd. Daar gold een zeer laag tarief voor dergelijke diensten.
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft vaak bij de Nederlandse overheid en Europese Commissie geklaagd over dit gebrek aan ‘level playing field’.
Sinds 1 januari 2015 is dit veranderd, zodat de plaats van dienst nu is gelegen daar waar de afnemende consument woont.
Hierdoor ondervinden consumenten in dezelfde lidstaat voor zulke diensten hetzelfde btw-tarief, ongeacht van welke partij de dienst wordt afgenomen. Dit past tevens in het uitgangspunt van de btw dat je daar belast waar de eindconsumptie plaatsvindt. Dit betekent dat in beginsel alle bedrijven die telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten aanbieden, aangifte moeten doen in alle lidstaten waar hun diensten door niet-belastingplichtige consumenten worden afgenomen

Verkeerd jaartal in rekening oldtimers

Per 13-2-2015 is onderstaand bericht geplaatst op de site van de belastingdienst;

Hebt u van ons een rekening ontvangen voor uw oldtimer? Dan is het mogelijk dat er op die rekening een ingangsdatum staat van een tijdvak in 2014. Dit is niet juist.

De ingangsdatum moet 1 januari 2015 zijn. Het bedrag dat op die rekening staat is wel juist. U moet de rekening gewoon betalen.

U kunt deze rekening ontvangen hebben als u eerder een rekening voor de overgangsregeling voor oldtimers over 2015 hebt ontvangen en deze niet hebt betaald. Dan moet u in 2015 voor uw oldtimer het normale bedrag aan motorrijtuigenbelasting betalen.

Voorbeeld

U moet voor een motorrijtuig belasting betalen voor de periode 1 januari 2015 tot en met 3 februari 2015. Het bedrag voor dit zogenoemde ‘korte tijdvak’ dat op de rekening staat is juist. Maar op de rekening die u hebt gekregen staat het tijdvak van 4 november 2014 tot en met 3 februari 2015 vermeld.

Onze excuses voor de onduidelijkheid en de eventuele verwarring.

Aangifte inkomstenbelasting premie volksverzekeringen 2014

Wat is relevant voor de aangifte inkomstenbelasting premie volksverzekeringen 2014?

 

Vraag gratis een checklist aan met overzicht van relevante posten. Deze lijst kan er toe bijdragen dat het juiste bedrag aan belastingen premie volskverzekeringen wordt betaald of ontvangen.

 Stuur een emailbericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met onderwerp checklist IB/PV 2014.